Cena: No līdz

Sporta 7

Sporta iela, Skanste, Rīga, Vidzeme, LV-1010, Latvija
111,000€

Apraksts

Samazināta cena tikai 2 nedēļas kvalitatīvam īpašumam Rīgas klusajā centrā no tiešā Īpašnieka.

Tu vari kļūt par jauno saimnieku šiem elegantajiem apartamentiem, kas ir pilnībā labiekārtoti Tavai ērtībai un labsajūtai, radot mājīgu un miermīlīgu miera ostu Tev un Taviem tuvajiem.

Šie apartamenti atrodas modernajā Rīgas centrā – fantastiskajā, klusajā un zaļajā rajonā, kas joprojām strauji attīstās.

Tev paredzētie apartamenti ir pēc nesen veikta kapitālā remonta, pilnībā mēbelēti un aprīkoti ar visu Tev nepieciešamo jaunu un labas kvalitātes sadzīves teniku (ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna, cepeškrāsns, veļas mašīna, žāvētājs, ūdens filtri, individuāla karstā ūdens apgāde, audiosistēma, u. c. ). Ar koda atslēgu slēdzama un vienmēr tīra kāpņu telpa. Centrālapkure ar papildus apartamentos izbūvētiem dūmvadiem, kamīnu, jauniem 3 stiklu pakešu logiem, pilnībā siltināts. Aukstajos ziemas mēnešos vidējā temperatūra ap 25-26 grādi.

Apartamentos ir rūpīgi pārdomātas visas nianses un konstruktīvie risinājumi, lai tas būtu ērts lietošanā un nākotnē Jūs tikai priecētu. Tas ir vienmēr gaišs, jo visi logi vērsti uz pagalmu pēc debespušu izvietojuma austrumrietumos.

Ēkai ir izstrādāts un apstiprināts projekts fasādes renovācijai. Šobrīd jau nomainīti visi komunikaciju stāvvadi un elektroapgādes pieslēgumi. Īpašumu apsaimnieko kopīpašnieku biedrība.

Papildus īpašniekiem tiek nodrošināta plaša iekšpagalma teritorija 1060 m², ar privātajām stāvietām slēgtā teritorijā ar automātiskajiem vārtiem, privāta saimniecības/noliktav as telpa Tieši Tev, plašas koplietošanas telpas 120 m² izbūvētos bēniņos, atpūtai vai sporta aktivitātēm, ar izbūvētu balkonu izbaudot saulrietu, raugoties uz Rīgas centra namu jumtiem. Piemājas zeme ir kopīpašumā.

Atrašanās vieta: Sporta iela 7, Rīga – “Skonto” stadiona un Olimpiskā centra Arēna Rīga apkaimē. Neskatoties uz to, ka ēka atrodas pašā pilsētas modernajā centrā, tās atrašanās vieta ir klusā, mierīgā un zaļā iekšpagalmā, kas izolēta no skaļās satiksmes un citiem trokšņiem. Pilnībā droša vide garantēta ar visapkārt izvietotām video un drošības sistēmām, apkārt esošām modernām ēkam, norošinot sakārtotu vidi un inteleģentus cilvēkus ap sevi, ikdienā.

Tāpat šī vieta ir ideāla, ja izvēlaties dzīvot pilsētas modernajā centrā, kas šobrī ātri un aktīvi attīstās, kurā ir lieliska infrastruktūra ar kultūras un izglītības iestādēm (bērnudārziem, skolām), veselības centriem, stadioniem, sporta kompleksiem, tirdzniecības centriem, restorāniem un izklaides kompleksiem. Turpat, blakus pieejami daudzdažādi pilsētas sabiedriskā transporta veidi.

Pasteidzies un nepalaid garām šo izdevīgo investīcijas iespēju, jo arī šī brīža apartamentu iegādes vērtība ir pārsteidzoši pievilcīga, izvērtējot papildus pievienotās vērtības bonusus un straujo inflāciju, kad naudas vērtība strauji samazinās, neskatoties uz astronomisko remonta un būvizmaksu pieaugumu. Šī piedāvājuma cena ir tikai uz 2 nedēļām, kas pēc tam tiks paaugstināta.

Vai Tu jau zini ko vēlies un esi gatavs pārmaiņām savā dzīvē? Varbūt Tu jau sen esi gribējis dzīvot prestižajā Rīgas klusajā centrā? Tad nekavējies un vienojies par tikšanos, kamēr kāds cits Tevi nav apsteidzis, jo vērtīgi īpašumi par pievilcīgu cenu tirgū ir retums.

Reduced price only for 2 weeks for a quality property in the quiet center of Riga from the direct owner.

You can become the new owner of this elegant apartment, which is fully furnished for your comfort and well-being, creating a cozy and peaceful haven of peace for you and your loved ones.

This apartment is located in the modern center of Riga – a fantastic, quiet and green area, which is developing rapidly.

The apartment intended for you has been recently renovated, fully furnished and equipped with all the new and high-quality household appliances (refrigerator, dishwasher, oven, washing machine, dryer, water filters, individual hot water supply, audio system, etc. ). The staircase is locked with a code key and is always clean. Central heating with additional chimneys built in the apartment, fireplace, new 3-pane windows, fully insulated. In the cold winter months, the average temperature is around 25-26 degrees.

All the details and constructive solutions of the apartment have been thoroughly considered during the renovation, so that it is easy and practical to use, so you can enjoy the comfort in future. It is always bright, because all the windows of the courtyard face the east-west direction.

A facade renovation project has been developed and approved for the building. At the moment, all communication system and power supply connections have already been upgraded. The property is managed by the co-owners association.

In addition, a large courtyard area of 1060 m² is available for the owners, with private parking spaces in a closed area with automatic gates, a private utility/storage room to keep extra stuff, spacious common area of 120 m² in the built-up attic, for relaxation or sports activities, with a built-in balcony enjoying the sunset, looking at the rooftops of Riga center. The backyard land is jointly owned by all owners.

Location: Sporta Street 7, Riga – the vicinity of the Skonto stadium and the Olympic Center Arena Riga.

Despite the fact that the building is located in the very center of the modern city of Riga, its location is in a quiet, peaceful and green courtyard, isolated from loud traffic and other noises. A completely safe environment is guaranteed with all-surround video and security systems, surrounded by modern buildings, ensuring a clean and safe environment for intelligent people.

This place is ideal if you choose to live in a modern center, which is rapidly and actively developing, which has an excellent infrastructure with cultural and educational institutions (kindergartens, schools), health centers, stadiums, sports complexes, shopping centers, restaurants and entertainment complexes. Various types of city public transport are also available nearby.

Hurry up and don’t miss out on this advantageous investment opportunity as the current value of the apartment is also beneficially attractive, considering the additional added value bonuses and the rapid inflation, when the value of money is rapidly decreasing, despite the astronomical increase in repair and construction costs. This offer price is for 2 weeks only, after which it will be increased.

Do you already know what you want and are you ready for changes in life? Maybe you have long wanted to live in the prestigious quiet center of Riga? Then don’t delay and make an appointment before someone else has overtaken you, because valuable properties at an attractive price are rare on the market.

Снижена цена на 2 недели на качественную недвижимость в тихом центре Риги от прямого Собственника.

Вы можете стать новым владельцем этих элегантных апартаментов, которые полностью меблированы для вашего комфорта и благополучия, создавая уютную и спокойную гавань спокойствия для вас и ваших близких.

Эти апартаменты расположены в современном центре Риги – фантастическом, тихом и зеленом районе, который продолжает стремительно развиваться.

Квартира, предназначенна для вас, была недавно отремонтирована, полностью меблирована и оснащена всей необходимой вам новой и качественной бытовой техникой (холодильник, посудомоечная машина, духовка, стиральная машина, сушилка, фильтры для воды, индивидуальное горячее водоснабжение, аудиосистема и т. д. ). Подъезд закрывается кодовым ключом и всегда чист. Центральное отопление с дополнительными дымоходами, встроенными в квартиру, камином, новыми 3-х стеклопакетами, полностью утеплена. В холодные зимние месяцы средняя температура составляет около 25-26 градусов.

Все нюансы и конструктивные решения квартиры тщательно продуманы, чтобы ими было удобно пользоваться и в дальнейшем вы могли наслаждаться комфортом. Здесь всегда светло, потому что все окна выходят во двор по направлению востока – запад.

Разработан и утвержден проект реконструкции фасада здания. На данный момент уже заменены все стояки коммуникаций и подключения электроснабжения. Недвижимость находится в ведении товарищества совладельцев.

Кроме того, собственникам предоставляется большой двор площадью 1060 м², с собственными парковочными местами на закрытой территории с автоматическими воротами, собственным подсобным/кладовым помещением. мансардный этаж, для отдыха или занятий спортом, со встроенным балконом, где можно любоваться закатом, глядя на центр рижских крыш домов. Земля во дворе находится в совместной собственности.

Расположение: улица Sporta 7, Рига – в непосредственной близости от стадиона “Сконто” и Олимпийского центра Арена Рига.

Несмотря на то, что здание находится в самом современном центре города, его расположение в тихом, спокойном и зеленом дворе, изолированном от громкого транспорта и других шумов. Абсолютно безопасная среда гарантируется комплексными системами видеонаблюдения и безопасности, окруженными современными зданиями, обеспечивающими упорядоченную среду для современных и интеллигентных людей.

Также это место идеально подходит, если вы выбрали для проживания современный центр города, который стремительно и активно развивается в этом году, имеет прекрасную инфраструктуру с культурно-образовател ьными учреждениями (детскими садами, школами), санаториями, стадионами, спортивными комплексы, торговые центры, рестораны и развлекательные комплексы. Также поблизости останавливаются различные виды городского общественного транспорта.

Спешите и не упустите эту выгодную инвестиционную возможность, потому что текущая стоимость покупки этой квартиры также удивительно привлекательна, учитывая дополнительные бонусы и быстро растущую инфляцию, когда стоимость денег стремительно снижается, несмотря на астрономический рост. в затратах на ремонт и строительство.

Цена данного предложения действует только 2 недели, после чего она будет увеличена.

Вы уже знаете, чего хотите, и готовы к переменам в своей жизни?

Может быть, вы давно хотели жить в престижном тихом центре Риги?

Тогда не откладывайте и записывайтесь на встречу, пока вас не обогнал кто-то другой, ведь ценная недвижимость по привлекательной цене редко встречается на рынке.

  • Adrese: Sporta iela, Skanste, Rīga, Vidzeme, LV-1010, Latvija
  • State/county: centrs
  • Valsts: Latvia

Detaļas

Atjaunināts vietnē September 20, 2022 at 2:14 pm

  • Cena: 111,000€
  • Īpašuma platība: 52 m²
  • Guļamistabas: 1
  • Bathrooms: 1
  • Īpašuma veids: Dzīvokļi
  • Īpašuma statuss: Pārdod

Kontaktinformācija

margarita
margarita
2030099920300999

Enquire about this property