Cena: No līdz

1. Visa informācija, kas ir publicēta dzivoklis.lv var tikt pārpublicēta tikai ar rakstisku SIA “EON” piekrišanu.

2. Dzivoklis.lv apmeklētāji, publicējot jebkādu informāciju dzivoklis.lv publiski pieejamajās sadaļās, piekrīt, ka portāls to var izmantot komerciāla rakstura mērķiem un ka visas tiesības uz attiecīgo tekstuālo vai vizuālo informāciju pāriet dzivoklis.lv.

3. Sludinājumu publicēšana:
3.1. Sludinājumā drīkst piedāvāt tikai nekustamos īpašumus Latvijā.
3.2. Sludinājumā ir jānorāda pilnīga un patiesa informācija par piedāvāto nekustamo īpašumu un tā iegādes nosacījumiem.
3.3. Īpašumiem pilsētās ir jānorāda iela vai cits precīzs orientieris pēc kura var saprast, kur īpašums atrodas.
3.4. Ir aizliegts to pašu īpašumu piedāvāt vairākos sludinājumos, piemēram, dzēšot veco sludinājumu un tādu pašu publicējot no jauna. Vienīgais izņēmums ir, ja viens un tas pats īpašums tik gan izīrēts, gan pārdots.
3.5. Visa kontaktinformācija ir jānorāda pie lietotāja datiem un pie sludinājuma tā parādās automātiski. Sludinājuma tekstā kontaktinformāciju publicēt ir aizliegts.
3.6. Pievienotajām bildēm ir jāraksturo piedāvātais īpašums un tās nedrīkst būt ar citu web lapušu vai firmu adresēm/logotipu. Uz dzivoklis.lv sadarbības partneru ievietotajām bildēm logo tiek izvietots automātiski.
3.7. Ja vienu īpašumu piedāvā vairāki mākleri par identisku cenu un ar identiskām fotogrāfijām vai bez fotogrāfijām, tad dzēsti tiek visi piedāvājumi, kas nav ievietoti kā pirmie.

4. Forums:
4.1. Ziņas jāpublicē tām paredzētajās foruma sadaļās.
4.2. Nav atļauts publicēt nepatiesas/apmelojošas ziņas.
4.3. Nav atļauts vienu un to pašu ziņu publicēt vairākkārtīgi.
4.4. Nav atļauts publicēt ziņas par īpašumu pārdošanu/izīrēšanu — tam ir domāta sludinājumu sadaļa!

5. Dzivoklis.lv ir tiesības koriģēt/dzēst sludinājumus/foruma ziņas, kas neatbilst šiem noteikumiem un/vai dzēst arī pašu lietotāju un/vai liegt viņam pieeju dzivoklis.lv.

6. Ja Jūs atklājat kādu kļūdu (tautā sauktu par caurumu) dzivoklis.lv programmatūrā, servera konfigurācijā lūdzu rakstiet par to mums uz e-pastu. Mēs noteikti būsim pateicīgi un atdarīsim Jūsu labo darbu.. 🙂

7. Dzivoklis.lv drīkst izsūtīt informāciju uz reģistrēto lietotāju e-pastiem un/vai mobilajiem tālruņiem.