Cena: No līdz

Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Plakanciems, “Brieži”

Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Vidzeme, Latvia
5,900€

Apraksts

ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Plakanciems, “Brieži”

EUR 5 900.00

Objekta sastāvs

 • viendzīvokļa dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 80700130105001) ar kopējo platību 35 m2;
 • šķūnis (būves kadastra apzīmējums 80700130105002);
 • veļas mazgātava (drupas; būves kadastra apzīmējums 80700130105006);
 • pagrabs (būves kadastra apzīmējums 80700130105007);
 • zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 80700130105) ar kopējo platību 0.1686 ha, kuras lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Atbilstoši Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000467572 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Objektam ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • ceļa servitūta teritorija 0.0059 ha platībā;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem 0.0108 ha un 0.0002 ha platībās.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 5 900.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
 • līdz 18.03.2021 plkst. 23:59.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 590.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Plakanciems, “Brieži”, nodrošinājums”. Possessor norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.
 • Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • sākuma datums: 26.02.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
 • laiks: 13:00
 • Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni 67 021 358.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Dokumenti lejupielādei

 • Adrese: Plakanciems, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Vidzeme, Latvia
 • Valsts: Latvia

Detaļas

Atjaunināts vietnē March 1, 2021 at 11:55 am

 • Cena: 5,900€
 • Īpašuma veids: Mājas
 • Īpašuma statuss: Pārdod

Kontaktinformācija

PrivatizacijasAgentura
PrivatizacijasAgentura
67021358

Enquire about this property