Cena: No līdz

Dzīvoklis Dobeles novadā, tikai 850 Eur sākumcena, iespējama nomaksa.

Naudīte, Dobeles novads, Zemgale, LV-3725, Latvia
850€

Apraksts

Dzīvoklis Dobeles novadā, tikai 850 Eur sākumcena, iespējama nomaksa.
Elektroniskā Izsole Dobeles nov. , Naudītes pag. , Naudīte, Ziedugravas 3, dzīv. Nr. 11
EUR 850.00
Objekta sastāvs
vienistabas dzīvoklis Nr. 11 (telpu grupas kadastra apzīmējums 4680:003:0199:001:011 ) ar kopējo platību 28.9 m2;
289/12026 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4680:003:0199:001) kopīpašumā esošās daļas;
289/12026 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4680:003:0199) ar kopējo platību 0.3200 ha.
Atbilstoši Naudītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 165 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam “Ziedugravas 3”, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4680:003:0199, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.06 ha platībā;
aizsargjoslas teritorija gar autoceļu 0.09 ha platībā;
ceļa servitūts 4m; 0.12 km 0.02 ha platībā;
ceļa servitūts 2m;
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju 0.02 ha platībā.

Objekta pieejamība
objekts nav izīrēts
nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini
izsoles sākumcena: EUR 850.00
termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa saskaņā ar izsoles noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība
Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē
līdz 17.06.2021 plkst. 23:59.
līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 85.00
maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “ELEKTRONISKĀ IZSOLE Dobeles nov. , Naudītes pag. , Naudīte, Ziedugravas 3, dzīv. Nr. 11, nodrošinājums”.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:
izsole ar augšupejošu soli
sākuma datums: 28.05.2021 (izsole ilgst 30 dienas)
laiks: 13:00
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Possessor, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tālruni. Lūdzu, zvanīt darba laikā.
Detalizēta informācija Possessor interneta vietnē.

  • Adrese: Naudīte, Dobeles novads, Zemgale, LV-3725, Latvia
  • Valsts: Latvia

Detaļas

Atjaunināts vietnē Majs 24, 2021 at 11:17 am

  • Cena: 850€
  • Īpašuma veids: Dzīvokļi
  • Īpašuma statuss: Pārdod

Kontaktinformācija

PrivatizacijasAgentura
PrivatizacijasAgentura
67021358

Enquire about this property