Par sludinājumu statistiku


Sludinājuma autoram (t.i. tam cilvēkam, kurš attiecīgo sludinājumu ir publicējis dzivoklis.lv datubāzē) ir pieejama informācija, cik liela ir interese par viņa ievietoto sludinājumu. Līdz ar to var vieglāk novērtēt sludinājuma efektivitāti un pie nepieciešamības kaut ko mainīt, piemēram, cenu, lai piesaistītu vairāk uzmanības.


Kas tad šajā grafikā tiek rādīts?
Katra diena tiek apzīmēta ar stabiņu. Katras pirmdienas stabiņam virsū ir rakstīts arī datums, lai varētu saprast, kuras nedēļas statistika tiek rādīta.
Katrs stabiņš ir divās krāsās -- gaišākā krāsa apzīmē "skatīšanās reizes", t.i. cik reizes attiecīgais sludinājums ir ticis pieprasīts šajā dienā.
Tumšā krāsa apzīmē "unikālos apmeklētājus", t.i. cik reizes attiecīgais sludinājums ir ticis pieprasīts no atšķirīgām IP adresēm.


Termini:
Unikālie apmeklētāji jeb unique hosts nozīmē dažādās IP adreses no kurām šis sludinājums ir skatīts. IP adrese ir katram lietotājam, kas Internetā skatās kādus tā resursus, tādēļ tā var kalpot par labu veidu, kā noteikt minimālo cilvēku skaitu, kuri ir attiecīgo resursu aplūkojuši. Jo nereti vienu IP adresi izmanto vairāki lietotāji, līdz ar to apmeklējuma statistikā tiek uzskaitīta viena adrese, bet praksē sasniegti ir vairaki cilvēki. Tā tas notiek praktiski visās lielās organizācijās, kur izeja uz Internetu visam lielajam uzņēmumam vai bankai ir caur vienu vai divām IP adresēm. Tādēļ ar diezgan lielu pārliecību var apgalvot, ka reālo cilvēku (to, kas ar miesu un asinīm), kas ir redzējuši sludinājumu, skaits ir lielāks nekā "unikālo apmeklētāju" rādītājs.

Skatīšanas reizes jeb hiti ir cik reizes attiecīgais sludinājums ir ticis pieprasīts. Var gadīties, ka viens cilvēks ir sludinājumu izlasījis un pēc kāda laika, piemēram, stundas atvēris attiecīgo lappu vēlreiz, lai pārlasītu piedāvājumu. Šajā gadījumā tiks reģistrēts viens unikalais apmeklētājs, bet divas skatīšanas reizes. No otras puses var gadīties, ka divi dažādi cilvēki, kuri viens otru vispār nepazīst, strādā vienā iestādē, teiksim lielā komercbankā un viņi abi divi aplūko vienu sludinājumu. Tā kā viņiem abiem Interneta pieslēgums tiek realizēts caur vienu IP adresi, arī šajā gadījumā statistikā tiks reģistrēts viens unikālais apmeklētājs un divas skatīšanas reizes, kaut gan patiesībā apmeklēāji būs bijuši divi.
Līdz ar to parasti reālais cilvēku skaits, kas sludinājumi ir skatījušies ir kaut kur starp šiem abiem diviem parametriem -- unikālo apmeklētāju skaitu un skatīšanas reizēm.
Reklāma dzivoklis.lv | lietošanas noteikumi E-pasts: dzivoklis¤dzivoklis.lv
© 2001-2015. Dzivoklis.lv